Medlemskab

Behandling af personoplysninger

Norge

SEB Kort behandler konto- og personoplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven, reglerne for tavshedspligt for finansinstitutioner og efter særlige regler fastsat af de internationale betalingsnetværk.

For at opfylde kravene som følger af disse regler, og fordi vi ønsker at beskytte dig som kunde mod uberettiget adgang, er der iværksat en række forskellige sikkerhedstiltag således uvedkommende ikke får adgang til oplysninger om dig som kunde. Derudover vil oplysninger om dig og dit kundeforhold kun blive behandlet af vores ansatte som har et tjenstligt behov for adgang til de registrerede oplysninger.

I henhold til Personopplysningsloven § 18 har du som kunde ret til at kræve indblik i hvilke personlige oplysninger vi som firma har gemt om dig. Ifølge bestemmelsen kan du også anmode om oplysninger om antallet af elektroniske opslag og tidspunkter for opslag som medarbejdere hos SEB Kort har foretaget på din konto i de sidste tre måneder.

Hvis du vil vide, hvilke oplysninger der er registreret om dig, eller hvis du vil vide, hvor mange elektroniske opslag der er foretaget, kan du få oplysninger om det ved at sende en skriftlig anmodning til SEB Kort.

Selskabet vil på eget initiativ jævnligt kontrollere at ansatte, databehandlere og andre som udfører opgaver på vegne af selskabet, har tilladelse til at få adgang til de registrerede oplysninger. Hvis du som kunde og på baggrund af de udleverede oplysninger har mistanke om, at personer uden tjenstlige behov har haft adgang til dine registrerede oplysninger, kan du anmode selskabet om at foretage en intern undersøgelse for at få be- eller afkræftet mistanken. En sådan anmodning skal være skriftlig og begrundet. Den interne undersøgelse vil blive foretaget af selskabets Compliance Officer, og eventuelle afvigelser vil blive rapporteret til Datatilsynet.


Hvis du som kunde mener, at der er et særligt behov for, at det kun er et begrænset antal ansatte, der har indblik i og adgang til dine personlige oplysninger, kan du indsende en ansøgning om særlige adgangsrestriktioner for dine konto- og personoplysninger. En intern gruppe vurderer derefter om der er grundlag for at etablere adgangsbegrænsninger til dine oplysninger. Det skal bemærkes at kriterierne for etablering af sådanne restriktioner er strenge. En ulempe ved adgangsbegrænsning for konto og personoplysninger er at du til tider kan opleve reduceret tilgængelighed og længere svartider ved henvendelser til os.


Behandling af konto- og personoplysninger, herunder udlevering, er nødvendig for at du som kunde skal kunne benytte dit kort, og for at SEB Kort kan opfylde sine forpligtelser i henhold til kortaftalen. En sådan udlevering finder kun sted hvor der er et retsgrundlag for en sådan udlevering, jfr. Personopplysningsloven § 8. Derudover vil selskabet sikre at modtageren af informationen behandler denne på forsvarlig vis.


Konto- og personoplysninger skal som udgangspunkt slettes når det ikke længere er nødvendigt at gemme disse oplysninger. SEB Kort opbevarer oplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven, Bokføringsloven og Hvitvaskingsloven.

Sverige

Personoplysninger angivet i ansøgningen/aftalen, eller som ellers er registreret i forbindelse med forberedelse til eller administration af en opgave (for eksempel kreditrapport, forretningsvurdering og oplysninger om brugen af kortet), behandles af SEB Kort Bank AB for at fuldføre den aktuelle opgave. Behandling af data sker også for at SEB Kort Bank AB kan opfylde sine forpligtelser i henhold til loven.

Personoplysningerne kan endvidere også danne grundlag for SEB Kort Bank AB’s markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeudvikling samt statistik og risikostyring, for eksempel i risikoberegningsmodeller som SEB-koncernen bruger til at overholde kapitaldækningsreglerne. Såfremt der ikke er begæret direkte reklamebeskyttelse, kan SEB Kort Bank AB også benytte oplysningerne til markedsføringsformål.

For at opretholde en god kunde- og registerpleje kan SEB Kort Bank AB supplere de personlige data ved at indhente fra private og offentlige registre, ved f.eks. opdatering af adresseoplysninger ved hjælp af statens personlige og adresseliste, Spar.

Personoplysningerne kan til visse formål – under behørig hensyntagen til gældende fortrolighedsbestemmelser – undertiden blive udleveret til virksomheder i SEB-koncernen eller til selskaber som SEB-koncernen samarbejder med. I nogle tilfælde er SEB Kort Bank AB ligeledes forpligtet til at udlevere oplysninger, f.eks. til Finansinspektionen, Skatteverket og Försäkringskassan.

Kontohavere, der ønsker oplysninger om, hvilke oplysninger SEB Kort Bank AB behandler, kan sende en skriftlig og personligt underskrevet anmodning til SEB Kort Bank AB, PUL, 106 40 Stockholm. På samme adresse kan kontoindehaveren også oplyse at han eller hun ikke ønsker direkte mail fra SEB Kort Bank AB. Derudover kan der anmodes om at SEB Kort Bank AB fjerner eller retter oplysninger, som viser sig at være ukorrekte eller ufuldstændige.

Haster det?

Ring til os på : +47 22 334 200

Mandag - fredag

08:00 - 20:00

Lørdag

09:00 - 17:00

Søndag og helligdage

Lukket


Kontakt os